Design a site like this with WordPress.com
Get started

Downloadable E-book

Narito na ang e-book na “Sa Pagbabasa, Hindi ka Nag-iisa!” Ito ay koleksiyon ng mga akdang gawa ng bata, akdang pambata, komiks, artworks, tula, kanta, calligraphy tungkol sa COVID, lockdown, quarantine, at kooperasyon para sa kalusugan.
Ito ay inilathala ng Cultural Center of the Philippines (CCP) sa pamamagitan ng Intertextual Division.
Ang ebook ay maaaring i-download nang libre sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa ibaba. Mayroon itong dalawang bersyon at maaari mo itong i-download sa anumang bersyon na iyong ninanais.

SA PAGBABASA, HINDI KA NAG-IISA (EPUB VERSION)

Mayroon ding website version ang e-book na ito! Bisitahin mo na rin ang iba’t ibang tabs ng website kung saan ay matatagpuan mo rin ang mga akdang gawa ng bata at pambata.

Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming e-book! Ipasa ang e-book o ang link na nasa itaas sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, kalaro at sa sinumang interesado dahil sa pagbabasa, hindi ka nag-iisa!

Advertisement